Powstała na początku 2001 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie i jest jedną z form edukacji artystycznej tej instytucji. Skupia kobiety, które zajmują się zawodowo plastyką oraz uprawiają wybrane dyscypliny plastyczne, głównie malarstwo sztalugowe, rysunek i grafikę komputerową.

Poszukiwania twórcze członkiń grupy odbywają się różnymi ścieżkami (drogami) - stąd nazwa grupy. Pierwsza wystawa zbiorowa grupy odbyła się w grudniu 2001 r. w WDK pod nazwą „JESTEM - TWORZĘ - PREZENTUJĘ" Hasło to po 10 latach jest aktualne. Po prostu JESTEŚMY - PRACUJEMY -POKAZUJEMY, czyli wystawiamy. Właściwie wystawy zbiorowe i indywidualne należą do głównych form pracy, to one aktywizują członkinie grupy. Na widzów (zwanych odbiorcami) oczekujemy nie tylko w siedzibie WDK, ale w miejskich i wiejskich ośrodkach kultury na terenie województwa podkarpackiego. Ilustruje to załączony wykaz wystaw zbiorowych i indywidualnych. Ważną rolę w naszej działalności odgrywa Zamiejscowa Galeria Grupy „Droga" mieszcząca się, dzięki uprzejmości pani Teresy Skomry, w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach. W tej placówce odbywają się lekcje przy obrazach dla młodzieży białobrzeskiego gimnazjum prowadzone przez autorki kolejnych wystaw indywidualnych. Rozmowy z uczniami wzbogacają doświadczenia członkiń grupy w zakresie upowszechniania plastyki.
Wszystkie te działania sprzyjają szukaniu drogi do... samej siebie, a więc do samopoznania. Nic dziwnego, że grupa odwołuje się do słów Zbigniewa Pronaszki „Każdy Artysta musi znaleźć swoją własną drogę do własnej i tylko własnej wypowiedzi."
Prezeską grupy jest Maria Paszczyńska, a opiekunką z ramienia WDK Krystyna Niebudek.

 

 

WYSTAWY INDYWIDUALNE CZŁONKIŃ GRUPY „DROGA"
Malarstwo Krystyny Niebudek

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach - „Z izby i zagrody"/styczeń 2007

Malarstwo Alicji Łątki Lewandowskiej

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach/październik 2008

Malarstwo Małgorzaty Polit

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach/marzec 2009

Malarstwo Krystyny Niebudek

Izba Regionalna w Krzywem - „Z izby i zagrody"/czerwiec - lipiec 2010

Malarstwo Anny Sołeckiej

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach/marzec 2010

Malarstwo Anny Sołeckiej

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie -„Pejzaże czasu"/lipiec 2010

Malarstwo Krystyny Niebudek

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie - „Spojrzenie na Reszeszów"/sierpień 2010

Malarstwo Kingi Ziobro - Działo

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach/luty - marzec 2011

WYSTAWY ZBIOROWE GRUPY „DROGA"
I Wystawa twórczości

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie - „Jestem-tworzę-prezentuję"/grudzień 2001

II Wystawa twórczości

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie/listopad 2002

III Wystawa twórczości

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie/luty 2004

IV Wystawa twórczości

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie/listopad 2005

V Wystawa malarstwa

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki w Przemyślu/kwiecień - maj 2006

VI Wystawa malarstwa

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach - „Letnie impresje"/wrzesień - październik 2006

VII Wystawa malarstwa

Salon Artystyczno - Kulturalny restauracji „WIEDEŃSKA" w Przemyślu/listopad 2006

VIII Wystawa twórczości

Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu „Zimowe nastroje"/styczeń - luty 2007   

IX Wystawa twórczości

Centrum Wikliniarstwa w Rudniku n/Sanem/czerwiec 2007

X Wystawa twórczości

Galeria Teatru „Maska" w Rzeszowie - Od maski do wnętrza"/październik 2007

XI Wystawa malarstwa

Muzeum w Przeworsku - „Cztery pory roku"/grudzień 2007

XII Wystawa twórczości

Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku - "W kręgu aniołów"/kwiecień 2008

XIII Wystawa malarstwa

Kresowy Dom Sztuki w Dubiecku/sierpień 2008

XIV Wystawa twórczości

Przemyskie Centrum Kultury w Przemyślu - „Kolęda grupy „DROGA"/grudzień 2008   

XV Wystawa twórczości

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie - „W świecie przedmiotów"/luty 2009

XVI Wystawa twórczości

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach - „W szafie"/czerwiec 2009  

XVII Wystawa twórczości

Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie - „SACRUM"/wrzesień 2009

XVIII Wystawa twórczości

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie/luty 2009

XIX Wystawa twórczości

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach - „Przestrzeń kuchni"/2010   

XX Wystawa malarstwa

Osiedlowy Dom Kultury Rzeszów - Pobitno/wrzesień 2010

XXI Wystawa twórczości

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach - „Rzeczy ostateczne"/listopad -grudzień 2010   

LEKCJE PRZY OBRAZACH
dla uczniów gimnazjum w Białobrzegach
przeprowadzone przez członkinie grupy „DROGA"

Alicja Łątka Lewandowska - na zamknięciu wystawy indywidualnej/4.XI.2008 r.
Małgorzata Polit - na zamknięciu wystawy indywidualnej/27.111. 2009 r.
Anna Sołecka - na zamknięciu wystawy indywidualnej/19. III. 2010 r.
Kinga Ziobro - Działo - na otwarciu wystawy indywidualnej/22.11.2011 r.