Od 2003 roku Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie wydaje serie „Zeszytów Regionalnych”. Pierwszy z nich nt.  „Zespołów  obrzędowych województwa podkarpackiego” przedstawia bogaty dorobek zespołów folklorystycznych, regionalnych i ludowych, których wieloletnia działalność wpłynęła korzystnie na upowszechnienie i wzbogacenie kultury ludowej regionu. W roku 2004 wydano kolejny, z sześcioczęściowej serii, Zeszyt, którego tematyka obejmuje „Plastykę obrzędową województwa podkarpackiego”. Trzecia część Zeszytów Regionalnych, wydana również w 2004 roku, dotyczy „Rzeźby nieprofesjonalnej województwa podkarpackiego” - ukazuje sylwetki twórców ludowej rzeźby, jak również przybliża idee Konkursu „Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy”. Kolejny Zeszyt, wydany w 2005 roku, nt. „Cymbalistów Podkarpacia” poświęcony był tradycyjnemu ludowemu instrumentowi, jakim są cymbały oraz ludziom, którzy odkryli jego unikatowy charakter. W 2006 roku przy współpracy z Centrum Kultury w Ropczycach ukazał się Zeszyt Regionalny nt. „Kowalstwa”, który dokumentuje tradycje kowalstwa naszego regionu, jak również imprezę, która ma na celu jego archiwizację i popularyzację. Wydana w 2010 roku, szósta edycja „Zeszytów Regionalnych” poświęcona jest wybranym 27. kapelom ludowym działającym w naszym województwie. Wydawnictwo jest wzbogacone o płytę CD z utworami prezentowanych zespołów.

Ideą „Zeszytów Regionalnych” jest promocja podkarpackiej sztuki ludowej oraz dokumentacja elementów regionalnego dziedzictwa kulturowego. Tego typu przedsięwzięcia mają na celu ocalenie i zachowanie jakże ważnego dziedzictwa regionu dla przyszłych pokoleń.